Gebruik diepte

 

In tegenstelling tot schilderijen, lijkt diepte in foto’s vanzelfsprekend. Alsof een foto een exacte weergave is van wat een mens ziet en de diepte dus automatisch overbrengt. Niets is echter minder waar. In tegenstelling tot het zicht van mensen en de meeste dieren is een foto een beeld dat vanuit één specifieke plek geschoten wordt. Terwijl mens en dier juist over twee ogen beschikken om diepte optimaal te kunnen waarnemen. Dat vereist dat de fotograaf daar rekening mee houdt en zijn best doet om diverse diepte elementen in zijn foto tot uitdrukking te brengen. Anders kon dat schilderachtige plaatje wel eens niets waard blijken. We gaan hier in op enkele tips.

Het meest voor de hand liggen is het fotograferen van meerdere objecten. Als u een object wilt vastleggen dat juist vanwege zijn omvang bijzonders is, dan kan het raadzaam zijn om een vergelijkbaar object op dezelfde foto mee te fotograferen. Door gebruik te maken van de groothoekstand en helemaal uit te zoomen maak je hiervan optimaal gebruik. Inzoomen heeft overigens altijd het tegenovergestelde effect. Door in te zoomen raakt het perspectief verloren.

Een belangrijk wapen van de fotograaf om dieptewerking over te brengen is het overlappen van voorwerpen. Ga hier dan ook bewust mee om. Hetzelfde kan worden gezegd van het lijnenspel. Het bekendste voorbeeld is het fotograferen van een weg in de lengte de markering fungeert als een lijn die de aanschouwer van de foto als het ware de weg wijst in de diepte die in de foto te ontdekken valt. Ogen glijden over lijnen in het beeld.

Minder voor de hand liggend op dieptewerking zijn licht en donker. Nochtans kan het contrast daartussen worden ingezet om dieptewerking te suggereren. Daarnaast kent een fotograaf licht natuurlijk als het middel bij uitstek om en foto te verlevendigen. Maar ook diepte wordt er mee aangegeven. Een bekend voorbeeld daarvan is het welbekende licht in een tunnel. Hierbij komen het lijnenspel (de tunnel) en het licht (het einde van de tunnel) gezamenlijk tot dieptewerking.

Tot slot zijn er de weersomstandigheden die ook in het vastleggen van diepte de vriend van een fotograaf kunnen blijken. Probeert u zich eens een zonnestraal voor te stellen die uit een wolk op en dorpje in de verte valt. Zo krijgt u, behalve een hopelijk heel erg mooi plaatje, ook een goed idee van waar de wolk zich precies bevindt waar dat anders, door gebrek aan referentie, veel moeilijker zou zijn.